ویدئوهای برچسب: «شکم عضلانی»

  • توسط: soraya

      در این ورزش بر روی کمر بخوابید دستها را در پشت سر به هم متصل کنید سپس با نیروی دستها سر را به سمت چپ ،بالا بیاورید و همزمان زانوی سمت چپ را به آرنج دست سمت راست نزدیک کنید .این تمرین را به آهستگی انجام دهید (نیازی به چسبیدن زانو به آرنج نیست فقط زانو و آرنج به موازات یکدیگر عبور می کنند)  این کار را بصورت برعکس بطوریکه آرنج دست چپ به زانوی پای راست نزدیک شود نیز تکرار کنید. …