ویدئوهای برچسب: «قوم»

  • توسط: شبکه من

    هیکل قوم عاد

  • آشنایی با دو قوم بلوچی و سیستانی با کمک عروسک های محلی

  • دراین کلیپ شباهت های منجی آخرالزمانی با منجی قوم بنی اسرائیلو تشکیل اولین حکومت الهی توسط حضرت موسی www.shabakema.com/sjh

  • در این کلیپ آزمون های الهی که خداوند از قوم بنی اسرائیل گرفت و آن ها شکست خوردن و مورد لعن پیامبر خود قرار گرفتن www.shabakema.com/sjh
  • توسط: خودمی

    ایران یکی از کشورهای بزرگ و پهناور در قاره اسیاست که جمعیت زیادی هم داره و جمعیت ایران به الان به هشتاد میلیون میرسه که در ایران مردمی خوب و بافرهنگ دارند که در جامعه ایران مردم ان به گروههای یا قومیتهای هم تبدیل شده که چندین قومیت ایرانی هستند و این قومیتها فارس و ترک و لر و کرد و بلوچ تشکیل شدند که هر کدام از این قومیتها برای خودشان فرهنگ و رسوم خاصی برای خود دارند که در اینجا مردو قوم کرد را میبینید که یکی از رسم های انها در عروسی ها و شادی ها…