ویدئوهای برچسب: «شادی و نشاط»


  • تیمپو نوازی  عربی  بی نظیر  


  • خوش باشید عزیزان این ویدئو کلیپ باعث نشاط و شادابی شما میشود   
  • توسط: خودمی

    مردم جامعه ایران که از مردمان خوب و خونگرم هستند که مهمان نوازی خوبی هم دارند کشور ایران کشور بزرگ و پهناوری هست و همیشه مردمان این کشور ایران که از وطن خود دفاع می کنند که مردمان غیور و سلحشور ایران که از قومیتهای هم تشکیل شده و همین مردم غیور و قومیتها باعث سربلندی کشور ایران شدند که قومیتهای کرد و لر و ترک و فارس همیشه و در همه جای ایران اماده بودن و حضور داشتند که مردم کرد که از مردمان سلحشور ایران زمین هستند که همیشه برای شادی و خوشی و عروسی…
  • ویدیوی مرتبط