ویدئوهای برچسب: «بی بی سی فارسی»

  • توسط: ebi2019

    در هر کجا و در هر سمت و مقامی و جایگاهی اشتباهاتی در هنگام صحبت کردن گاهی رخ می دهد و در میان مجری ها این اشتباه ها بی شمار رخ می دهد و این بار این مجری شبکه سخن پراکنی بی بی سی در هنگام گفتن اخبار اشتباه جالبی می کند و در برنامه معرفی خبرهای روزنامه مجری خانم به آقا می گوید شما تپق زیاد می زنید و می گوید بله این برند من هست و شما را به سوتی های این کانال دعوت می کند و  از اشتباهات خبری می گوید و  از خبر جراحی پستان مجری زن می گوید و بجای جراحی م…
  • توسط: morsalimoh

    این ویدئو کلیپ زیبایی از چگونگی تلاش رسانه های استکباری برای ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی است. به صورتی که ناراحتی شبکه دولتی انگلیس از هفته وحدت  و  تلاش برای القای جنگ فرقه ای در سوریه و عراق را بخوبی نشان می دهد. شما به طور ویژه با هراس جریان رسانه ای تفرقه افکن از اتحاد شیعه و سنی در عراق آشنا و با عملکرد آنها روبرو می شوید. به قول امام خامنه ای که در همین زمینه می فرماید: "تقابل فرقه‌ های مذهبی به شیعه و سنی محدود نخواهد شد و اگر دشمنان …