ویدئوهای برچسب: «چرا لوله روی یک سمت می چرخد»

  • توسط: پرشیا

    یک لوله کوتاه انتخاب کنیدو این آزمایش را با آن انجام دهید. یک سر لوله را با علامت ضربدر و سر دیگر لوله را با علامت دایره نشانه گذاری کنید. حال لوله را بر روی میز بگذارید و با دست بر روی علامت ضربدر فشار دهید. خواهید دید که لوله به دور خود می چرخد اما نکته ای که در این جا جلب توجه می کند این است که وقتی علامت ضربدر را فشار داده اید، در هنگام چرخش نیز تنها علامت ضربدر را می بینید. حال همین آزمایش را تکرار کنید و این بار علامت دایره را فشار دهید. ای…