ویدئوهای برچسب: «رقص شاد کردی»

  • توسط: خودمی

    ایران از کردها و ارها و ترک ها و فارس زبانان تشکیل شده و هر کدام از این قومیتها برای خود سنت خاصی در هر زمینه ای دارند لرها برای عروسی ها و شادی هاشون سنت خاصی دارند مثلا برای شادی از سنت چوب بازی با ساز نقاره و دستمال بازی استفاده می کنند و فارس زبان ها برای شادی هاشون از رقص دور همی و خانوادگی و ترانه میخونند و ترک ها هم برای شادی خود معمولا رسم و سنت خاص خودشونو دارند ولی در اینجا کردها هم برای شادی های خود سنت خاص رقص کردی را دارند که با رقص …