ویدئوهای برچسب: «+ روش جالب برای روشن کردن»

  • توسط: mahmoode

    شاید از عنوان این ویدئو تعجب کنید .ما همیشه آب وآتش را به عنوان دوچیز ضد هم می شناسیم.وهمیشه برای خاموش کردن آتش از آب استفاده می کنیم.ولی هر غیر ممکنی ممکن می شود.دراین ویدئو می بینید که چقدر راحت می شود با آب آتش درست کرد. البته اگر شما خواستید این گونه آتش درست کنید باید صبر وپشتکار داشته باشید چون ممکن است دفعات اول موفق به این کار نشوید. ولی مطمئن باشید که هیچ گونه کلکی درکار نیست وواقعا می شود با آب آتش روشن کرد .البته دقیقا همان کاری را ان…