ویدئوهای برچسب: «داروخانه در شوخی کردم»

  • توسط: علی

    داروی انعقاد خون مال کیه؟ داروی انعقاد خون... آقا مال منه مال شماست؟ بله. هرجا رو گشتم گفتن نبوده. به من گفتن اگه یه جایی توی تهران داشته باشه، داروخانه شماست. وضع دارو رو که میدونی چطوریه که؟ بله بله متاسفانه بله اینا دیگه وارد نمیشه. اااا اگه میشه خوب داخلیشو بهم بدید. داخل که تولید نمیشه. اااا خوب پس من چی کار کنم؟ من از راه دور اومدم. پول چه قدر دارین؟ 100 تومن تونستم جور کنم. بفرمایید. حالا چون شما از راه دور اومدین، من ببینم چی کار میتونم ب…