ویدئوهای برچسب: «کم»

  • توسط: نيمولي

    شلغم شو | از این شوهرا می خوای!

  • کم شدن امیال جنسی یک نوع اختلال عملکرد جنسی است. هیچ کس آن را دوست ندارد. این مشکل می تواند در یک نقطه در زندگی مردم و در هر دو جنس مرد و زن رخ دهد. تعدادی از عوامل فیزیکی و روانشناختی در حل این مشکل موثر هستند که به عنوان مهمترین آنها اشاره شده است. منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - چرا میل جنسی کم می شود؟ راهکارها بدون دارو …