ویدئوهای برچسب: «اجتماع»

  • توسط: مسخ

    جوانی در یکی از خیابان های یک کشور خارجی به نماز می ایستد و دوست او سعی می کند که دیگران را تحریک کند تا رفتار و عکس العمل آنان نسبتبه این اتفاق را مشاهده کند.

  • داستان تکراری دعوا در اجتماع اما اینبار توسط دو زن روستایی
  • توسط: گلایول

    نهمین اجتماع بزرگ حزب الله سایبر با موضوع تحولات سوریه با سخنرانی دکتر حسن عباسی قسمت اول