ویدئوهای برچسب: «پليس»

 • توسط: سایت 247365

  کليپ ويدئويي از به هم ريختگي رانندگي با ديدن پليس
 • توسط: سایت 247365

  کليپ ويدئويي از تلاش هاي يک پليس براي جلوگيري از سقوط ماشين ها به درون چاله ي ايجاد شده در خيابان
 • توسط: سایت 247365

  کليپي حادثه اي از تصادف ماشين پليس با ماشين پر سرعت
 • توسط: کوئن

  تقليد صدايه اژير ماشين پليس ...واااای عالیه عالی

 • دوربين مخفي خانم پليس وسواسي

 • درگيري پليس نامحسوس بايك راننده مست درخيابان