ویدئوهای برچسب: «طبیب»


  • درد مرا کسی نتواند دوا کند باید طبیب نیز برایم دعا کند با یک نگاه خود ، دل ما را ربود و بُرد بنگر که یک نگه چه مصیبت به پا کند مهدی اصغری عظمی ( معین تبریزی )
  • توسط: کوئن

    درمان پسر بچه نیوزلندی توسط طبیب ایرانی(حکیم حسین خیر