ویدئوهای برچسب: «ضیایی»

 • توسط: ظهر عطش

  در برنامه حدیث تندرستی در شبکه جهانی ولایت

 • [4k-ultra-hd.png?27][android-logo.png?27]     درمان اگزما و خارش - دکتر ضیایی
 • توسط: کوئن

  پیکر " حمیدرضا ضیایی " شهید مدافع حرم تشیع شد      " "شهید مدافع حرم تشیع شد  
 • توسط: کوئن

  آخرین وداع با پیکر شهید مدافع حرم " حمیدرضا ضیایی "          " حمیدرضا ضیایی "  
 • توسط: کوئن

  پیکر " حمیدرضا ضیایی " شهید مدافع حرم تشیع شد       " مدافع حرم تشیع شد  
 • توسط: کوئن

  درمان بیماری اوتیسم پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرس  
 • توسط: کوئن

  درمان بیماری اسکلرودرمی پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تن  
 • توسط: کوئن

  درمان غده پارا تیروئید پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرس  
 • توسط: کوئن

  درمان ضعیفی نور چشم پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرس  
 • توسط: کوئن

  درمان درد مفاصل پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرس  
 • توسط: کوئن

  درمان بیماری آرال اس (پای بی قرار) پاسخ دکتر ضیایی در برنامه  
 • توسط: کوئن

  درمان کم کاری کلیه پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرس  
 • توسط: کوئن

  درمان تاسی جلوی سر در بانوان پاسخ دکتر ضیایی در برنامه  
 • توسط: کوئن

  درمان قطع قاعدگی پاسخ دکتر ضیایی در برنامه حدیث تندرس