ویدئوهای برچسب: «سوره»


 •  ترجمه تصویری سوره شمس
 • ویدیوی مرتبط
 • توسط: مردمدار

  دنیا هرگز چنین تلاوتهایی نخواهد شنید مگر اینکه خود خدا بخواهد   دنبال کردن کانال اینجانب= دنبال کردن کانال دوستانی که دنبال می فرمایند  چون هر سلام گفتن جواب متقابل را دارد  هزاران تلاوت ویدئویی قران کریم دارم بستگی به استقبال منتشر خواهم نمود ولی ویدئوهای مستند بسیار زیادی از ماهیگیری و دیگر ویدئوهای بدر بخور دارم تا ببینیم خدا چه می خواهد …
 • توسط: کوئن

  آیه 7، سوره حمد، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 9، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 2، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 5، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 3، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  آیه 10، سوره بقره، تفسیر نور، حجت الاسلام قرائتی  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 22 سوره بقره، اشاره به نعمتهای خداوند  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 14 سوره بقره، ایمان دروغین منافقان