ویدئوهای برچسب: «زندگی بدون عینک»

  • توسط: علی

    بدون شک بینایی یکی از مهمترین حواس انسان است. صداها و داستان ها به ما کمک می کنند تا محیط اطرافمان را تجسم کنیم. اما دیدن باعث می شود که به طور واقعی وجود چیزی را درک کنیم. به همین دلیل است که تلاش زیادی برای بهبود بینایی خود می کنیم، برای مثال با استفاده از عینک، لنز و جراحی. اما اگر لنز یا عینکمتن در دسترس نباشد چطور؟ تنها کاری که باید انجام دهید این است که کوپکترین سوراخ ممکن را بین انگشتانتان درست کنید و از بین آن ها به محیط اطراف نگاه کنید و…