ویدئوهای برچسب: «زمان استفاده از تکنولوژی های جدید»


  • بسیاری از تکنولوژی های رونمایی شده ی جدید در واقع در زمان معرفی شدن به بازار هنوز آماده ی استفاده نیستند . اما شرکت های تولید کننده ی آنها برای اینکه فرصت بیشتری به منظور تبلیغات داشته باشند ، پیش از موعد محصولات خود را معرفی می کنند . از جمله ی جدید ترین محصولاتی که چنین شرایطی را دارا می باشند ، Google Glass  و iWatch  را می توان نام برد . این دو محصول اگرچه بسیار افسانه ای به نظر می رسند ، اما برای استفاده از آنها هنوز زمانی کوتاه لازم است . د…