ویدئوهای برچسب: «کاتا»


 • Kanku Dai- Kata- Shotokan کانکودای- کاتا کاراته سبک شوتوکان

 • Enpi- Kata- Shotokan انپی- کاتا کاراته سبک شوتوکان

 • Jion- Kata- Shotokan جیون- کاتا کاراته سبک شوتوکان

 • Bassai Dai- Kata- Shotokan کاتای باسای دای کاراته سبک شوتوکان

 • Kata Gojushiho Dai by Ayano Nakamura کاتای گوجوشیهودای کاراته سبک شوتوکان اجرا توسط آیانو ناکامورا

 • Kata- Shotokan- Nijushiho کاتای نیجوشیهو از سبک شوتوکان اجرا از استاد اوهتا
 • ویدیوی مرتبط

 • Kata- Shotokan- Nijushiho کاتای نیجوشیهو از سبک شوتوکان اجرا از استاد آسایی

 • Kata- Shotokan- Nijushiho کاتای نیجوشیهو از سبک شوتوکان اجرا از استاد کانازاوا

 • Hian 1,2,3,4,5 and Tekki Shodan - Shotokan

 • Shitoryu - Kata - Anan - Antonio Diaz
 • توسط: کوئن

  طوفان یخ خشک در پارک ملی کاتا جوتا   پارک ملی اولورا کاتا جوتا در 1431 کیلومتری جنوب داروین و 440 کیلومتری جنوب غرب آلیس اسپرینگز در مرکز استرالیا واقع شده‌است.این منطقه جایگاه مردم بومی استرالیا به شمار می‌آید.این مکان در سال 1987 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.   …
 • توسط: کوئن

  طوفان یخ خشک در پارک ملی کاتا جوتا   پارک ملی اولورا کاتا جوتا در 1431 کیلومتری جنوب داروین و 440 کیلومتری جنوب غرب آلیس اسپرینگز در مرکز استرالیا واقع شده‌است.این منطقه جایگاه مردم بومی استرالیا به شمار می‌آید.این مکان در سال 1987 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. گردشگری+سفر+طبیعت+مکان های دیدنی+مکان های باستانی+شهرهای دیدنی +مکان های تاریخی+آثار باستانی+ …