ویدئوهای برچسب: «آزمون بی خوابی»

  • توسط: علی

    با مشاهده این ویدیو در کمتر از یک دقیقه متوجه می شوید که آیا به اندازه کافی می خوابید یا خیر؟ به منظره نمایش داده شده در ویدیو نگاه کنید. اگر در حالت کم خوابی به آن نگاه کنید، نقاط تاریکی در بینایی شما به وجود می آیتند که از تمرکز بر روی منظره مقابل جلوگیری می کند. برای مثال در این تصویر آیا تغییر رنگ اتوبوس را متوجه شدید؟ ناپدید شدن ساختمان ها را چطور؟ حرکت بچه درون خیابان را چطور؟ پس چطور متوجه می شوید که دچار کم خوابی هستید؟ اگر زمان زیادی برا…