ویدئوهای برچسب: «منافقان»

 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 14 سوره بقره، ایمان دروغین منافقان  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 13 سوره بقره، بی اثری ارشاد بر منافقان  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 19 سوره بقره، منافقان غرق در مشکلات  
 • توسط: کوئن

  قرائتی / تفسیر آیه 20 سوره بقره، حیرانی منافقان در مسیر