ویدئوهای برچسب: «آموزش مدیریت منابع انسانی»

  • توسط: علی

    از این پس به این فکر کنید که چه چیزی برای شما مهم است؟ چه چیزی در رابطه با شما هیچ وقت تغییر نخواهد کرد؟ چه ارزش هایی را در جامعه ایرانی، دولت و محله تان می خواهید به وجود بیاورید؟ وقتی که یک رهبر این چیزها را درباره خودش بفهمد، قادر خواهد بود که با دیگران به راحتی ارتباط برقرار کند. در واقع رهبران موثر اشخاصی هستند که می توانند ارزش هایشان را به دیگران نشان دهند و مردم به طور طبیعی آن ها را باور می کنند و با آن ها همکاری می کنند، برای اینکه می د…
  • توسط: علی

    در این آموزش کتلین شیفِر، متخصص رهبری،به شما می آموزد که چگونه می توان الهام بخش دیگران باشید: در عمل کردن و متعهد بودن. شما در حال حاضر با چالش های بسیاری روبرو هستید و درحالیکه ممکن است احساس کنید این چالش ها برای شما منحصر به فرد محسوب می شوند، و در واقع هم هستند. این ها همچنین چالش هایی هستند که رهبران مختلف در طول تاریخ با آن ها مواجه شده اند. هر کسی که نقش رهبری را انتخاب می کند با چالش هایی روبرو خواهد شد. همه ما نگرانی ها و ترس هایمان را …
  • توسط: علی

    در این درس، شما تلاش خواهید کرد بفهمید به عنوان رهبر، چگونه فردی هستید. نقاط قوت خود را کشف خواهید کرد. یاد خواهید گرفت چگونه اهداف خود را تعیین کنید و به ایجاد تغییر بپردازید. از این که این آموزش ها را برای یادگیری چگئنگی درک از خود و توانایی ایجاد تغییر در اجتماع خود به ما پیوسته اید، بسیار خوشحالیم. این آموزش ها زمان مناسبی برای کاوش توانایی های بالقوه تان، فرصت هایتان و چگونگی یادگیری و فهم 20 سال تجربه استاد این آموزش ها در گذشته از طریق کا…