واقعیه واقعا؟ - شبکه‌ما

شعبده بازی و جادوگری امروزه بسیار زیاده شده و افراد مرتاض و خرافاتی نیز زیاد شده اند که این شعبده باز ها کارهایی می کنند...

واقعیه واقعا؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

شعبده بازی و جادوگری امروزه بسیار زیاده شده و افراد مرتاض و خرافاتی نیز زیاد شده اند که این شعبده باز ها کارهایی می کنند که به عقل هیچ کس نمیرسد که ایا اینها واقعی هستند یا خیر .بعضی از انها می گویند که با جن و پری در ارتباط هستند و افرادی نیز می گویند که شیطان پرست هستند و از شیاطین کمک می گیرند برای کارهایی که هیچ کس نمی تواند انجام دهد

بعضی ها نیز همین کارها را با تمارین بسیار و حقه های فراوان انجام می دهند که مثلا معروف ترین آنها دیوید کاپرفیلد و دیوید بلند هستند که کارهای بسیار زیادی انجام می دهند و جدیدا هم شخصی بود که در من و تو زیاد نشان می داد که من الان حضور ذهن ندارم و اسم برنامش مایند فریک بود که یعنی حقه ذهن

در این ویدیو شخصی را می بینیم که به خودی خود و به تنهایی خودش رای هوا می خوابد که بارها دیده ایم که شخصی در هوا وایمیستد و حقه فیلم را نیز دیده ایم و یا کسانی را روی هوا می خوابانند ولی تا به حال ندیده ایم که کسی را خودش را خواب کند