عملیات جنگنده های آمریکا علیه داعش وارد مرحله جدیدی شد - شبکه‌ما

دولت امریکا گفته است که برای نجات افراد سوریه در این منطقه عملیات نظامی انجام داده ایم که نیروهای کرد با همایتهای هوایی امریکا و...

عملیات جنگنده های آمریکا علیه داعش وارد مرحله جدیدی شد

دسته بندی ها:
توضیحات:

دولت امریکا گفته است که برای نجات افراد سوریه در این منطقه عملیات نظامی انجام داده ایم که نیروهای کرد با همایتهای هوایی امریکا و همایت زمینی ایران عراق می گویند  در دو جبهه به داعش حمله برده اند که چندین روز در اسارت آن می گذرد .نیروهای پیش مرگ امیدوارند اراده ای تازه که در غرب به ویژه امریکا برای مبارزه با داعش بیشتر شده  به آنها بیش از پیش کمک کنند

حملات امریکا علیه مواضع داعش که در عراق مستقر شده اند تا کنون جنبه عرفانی داشته است می گوید که اولین حمله تهاجمی خود را انجام داده که جنگنده های امریکا عملیاتی را علیه داعش با جنگنده ها در 25 کیلومتری جنوب داعش در هم کوبیدند و در منطقه ای که ارتش عراق با چنگ و دندان در مقابل پیشروی های داعش مقاومت می کند و فرانسه نیز تصاویری از گجزنی هویی خود را علیه داعش در عراق منتشر کرد و هدف امریکا و فرانسه این است که بعد از کنفرانس که قرار شد علیه داعش کاری کنند رو اعمال کردند و دلیل دعوت نشدن ایران خصوص عقب راندن ایران علیه کشورها از جمله عربستان بود