چلنج سماور آب ولرم - شبکه‌ما

در اینجا میخواهیم عمق ایرانیان خوشحال را نشان دهیم که فردی امده که طنز سطل اب یخ را در این فیلم مسخره کرده اند  که...

چلنج سماور آب ولرم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در اینجا میخواهیم عمق ایرانیان خوشحال را نشان دهیم که فردی امده که طنز سطل اب یخ را در این فیلم مسخره کرده اند  که می گویند این حرکت یعنی اینکه ما پیام داریم که پیام بازرگانی است که نه یعنی در مصرف آب کوشا باشید که ای ال اس سمند جدید ایران خودرو است و یا داروی جدید کاشت مو است و باید این حرکت را انجام دهید چون خوراک تابستان است و با بچه ها قرار گذاشته ایم که این حرکت را بزنیم و اما با شیر بز

در واقع ای ال اس برای بیماران خاصی که بدن ان ها به یکباره فلج می شود کاربرد دارد و این باعث می شود که افرادی که روی خودشان اب یخ می ریزند با شوک روبرو بشوند و این حس بیماران را حس کنند و به ازای هر شخصی که چنین کاری می کند هزینه ای نیز باید به سازمان بیماری های خاص اهدا کنند که در این روش ایران جزو بیماری های خاص محک است که به ان جا کمک می شود و باعث می شود خود فرد با این روش دیگر دچار این بیماری نشوند