شرایط ازدواج امروزی - شبکه‌ما

در ابتدا هیچ کدام رویشان نمی شود حرف بزنند و هر کدام می گوید نفر بعدی ابتدا شروع کند که مرد می گوید راتش من...

شرایط ازدواج امروزی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در ابتدا هیچ کدام رویشان نمی شود حرف بزنند و هر کدام می گوید نفر بعدی ابتدا شروع کند که مرد می گوید راتش من دنبال یک زندگی ارام هستم و دوست دارم با هم ورزش کنیم و سبزی بخوریم و میوه بخوریم و سبزیجات بخار پز و یک زندگی اروم و با ارامش داشته باشیم که خانوم با وی موافقت می کند و می گوید اهل دود نیستید و مرد نیز می گوید به هیچ عنوان و می گوید یعنی تا به حال به سیگار وقلیان حتی تا به حال یک پک هم نزدم و زن می گوید من در یک خانواده مرفه بزرگ شدم و نمیتوانم مستاجری را تحمل کنم

طرفم باید خانه و ماشین داشته باشد و حتما هم در یک محله خوب که مرد می گوید حالا که فکر می کنم می بینم که در دوران 17 سالگی یک پک سیگار کشیدم که زن می گوید یک پک عیبی ندارد و در مورد مهریه هم باید بگویم که ما خانوادگی مهریه مان بالاست و مرد می گوید که من گاهی روزی یک پک سیگار نیز می زدم و حتی سیگاری که زن می گوید الان مهم است  و..