شکار مار کبرا - شبکه‌ما

مارها همیشه خطرناک هستند و انسانها همیشه از مارها ترسیدند چون مار یک جانور خطرناک و سمی است که باعت کشته شدن انسانها میشود و...

شکار مار کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارها همیشه خطرناک هستند و انسانها همیشه از مارها ترسیدند چون مار یک جانور خطرناک و سمی است که باعت کشته شدن انسانها میشود و باید همیشه مراقب چنین مارهای سمی باشیم و از خطرناکترین مارها که در دنیا وجود داره میتونیم مار افعی . مار کبرا را نام ببریم که این دو مار خیلی خطرناک هستند و این ماری که الان میبینید یک مار کبرااست که ماری سمی هست و این دو نفر میخواهند که این مار کبرا را بگیرند ولی یکی از انها به ارومی دستشو بالای سر مار میبره تا مار رو بگیره و در اخر هم میگیره.