مسابقه پرتاب آشغال - شبکه‌ما

 رفتار های مغایر با فرهنگ مسئله ای نیست که تنها مختص به یک شهر و کشور خاص باشد و هر قدر که آن کشور را...

مسابقه پرتاب آشغال

دسته بندی ها:
توضیحات:

 رفتار های مغایر با فرهنگ مسئله ای نیست که تنها مختص به یک شهر و کشور خاص باشد و هر قدر که آن کشور را پرچم دار تمدن و فرهنگ بنامند باز هم می توان در آن نمود های بی فرهنگی را یافت. بهترین عملی که می توان این گونه رفتار ها را کنترل کرد و در راستای تصحیح آن قدم برداشت پاسخ فرهنگی در برابر آن است اما زمانی که پاسخ فرهنگی اثر قابل قبولی ندارد می توان دست به دامان قانون برد و یا حتی مقابله به مثل کرد. به طور مثال در پاسخ به رفتار غیر فرهنگی پرتاب زباله در حین رانندگی قانون در تمام کشور مقرراتی را وضع کرده است که فرد خاطی را می توان جریمه سنگینی کرد.این درست است که جرائم مالی برای هنجار شکن عبرت می شود اما این عبرت همیشگی نیست و پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می شود اما در صورتی که فرد با مقابله به مثل رو به رو شود ، خاطره آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. این ویدئو نمونه از مقابله به مثل پرتاب آشغال توسط رانندگان است.