کشتی با خرس - شبکه‌ما

خرس ها علاوه بر داشتن هیکلی قوی و بزرگ خیلی بامزه و دوست داشتنی و مهربان هستند و البته خرس های وحشی نیز وجود دارند...

کشتی با خرس

دسته بندی ها:
توضیحات:

خرس ها علاوه بر داشتن هیکلی قوی و بزرگ خیلی بامزه و دوست داشتنی و مهربان هستند و البته خرس های وحشی نیز وجود دارند منتها خرس این ویدیو بسیار مهربان هست که معلوم است از بچگی کنار ادم ها بزرگ شده و بسیار مهربان و اهلی است که خودش نیز هنوز کوچک می باشد که با یک پسر بچه بسیار زیبا بازی می کنند و کشتی می گیرند و هیچ صدایی از خودش در نمی اورد و حتی هیچ حرکات خطرناکی و جالب تر اینکه اصلا خسته نمی شود و مانند یک همبازی برای این پسر بچه می ماند و به راحتی و زیبا با هم بازی می کنند

بازی کردن بچه ها با خرس ها شاید خطرناک بباشد منتها خرسی که اهلی است و مهربان و کوچک می تواند خطرناک هم نباشد و می تواند حتی در یک لحظه کودک را گاز بگیرد ولی این خرس با خرس هایی که در تصورات ما هست فرق دارد و البته که در کودکی همیشه خرس های قصه ما مهربان بودند و دقیقا این موضوع و مهربانی را می توان در این ویدیو یه چشم دید