در چاه افتادن کودک - شبکه‌ما

امروزه کودکان بسیار شیطان هستند و جالب اینجاست که پدر مادر آنها اجازه می دهند هر کاری که می خواهند بکنند و در کوچه ها...

در چاه افتادن کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه کودکان بسیار شیطان هستند و جالب اینجاست که پدر مادر آنها اجازه می دهند هر کاری که می خواهند بکنند و در کوچه ها برای خودشان بزرگ شوند و فقط این کوچولوها را به دنیا می اورند و هیچ روش خاصی را برای تربیت آنها انجام نمیدهد و حتی امروزه متکدی ها نیزتعداد زیادی بچه دارند که برای جلب توجه و اینکه ترحم را بخرند این حس را ایجاد می کنند که حالا به هر نوعی که چه این کودکان برای خودشان باشد و یا حتی این کودکان را می دزدند و یا می خرند از خوانواده های معتادی که کودکان خود را نمی خواهند

در این موقع نیز کودکانی هستند که بسیار شیطان هستند و همیشه حادثه می افرینند که یکی از این حادثه ها را در این ویدیو می بینیم که کودکی به دلیل بی احتیاطی خانواده اش در چاه می افتند و یک خانوم ظریف را می فرستند در چاه که این دختر کوچولوی شیطون را نجات دهد که خوشبختانه نجات پیدا می کند و امیدوارم که هرکس که بچه دار می شود ابدا به فکر تربیت و نگهداری از آن باشد