آموزش کورل (زوم کردن در کورل) - شبکه‌ما

کورل دراو یک نرم افزار برداری برای طراحی است که دارای توانایی های زیاد و متنوع می باشد و نرم افزار کورل دراو یک نرم افزار  طراحی برداری است...

آموزش کورل (زوم کردن در کورل)

توضیحات:

کورل دراو یک نرم افزار برداری برای طراحی است که دارای توانایی های زیاد و متنوع می باشد و نرم افزار کورل دراو یک نرم افزار  طراحی برداری است کورل برایرسم اشکال پیچیده ونقشه های پیچیده بهتر می باشد به خاطر اینکه دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به راحتی می توان از آنها استفاده کرد از کورل دراو در بازار کار نیز  بسیار استفاده می شود معمولا" از این نرم افزار برای طراحی نوشته و آرم وطراحی کاتالوگ و پوستر وکارت ویزیت استفاده کرد در این قسمت  نحوه ذخیره کردن پروژه کورل وبا چه پسوندی ذخیره میشه وهمچنین  آموزش ابزار زوم وآن زوم  آشنا خواهید شد