کرگدن تنها - شبکه‌ما

کرگدن ها حیواناتی عجیب هستند که بیشتر تنها زندگی میکنند و کاری هم به کسی ندارند و بیشتر در لاک خودشان هستن کرگدم ها وزن...

کرگدن تنها

دسته بندی ها:
توضیحات:

کرگدن ها حیواناتی عجیب هستند که بیشتر تنها زندگی میکنند و کاری هم به کسی ندارند و بیشتر در لاک خودشان هستن کرگدم ها وزن بسیار زیادی دارند که وزن انها به چند تن میرسند و خیلی هم قوی هستند که الان یک کرگدن تنها در مقابل ماشینی ایستاده که چند نفر داخل ماشین هستند و دارند این کرگدن را نگاه میکنند و کرگدن با دیدن انسانها راه خود را کج میکند و به سوی دیگری می رود و به سوی حیوانی که در اب هست میرود که اون حیوان توی اب اسب ابیست که انگار با هم میخوان دوست بشن