آیا این جادوست؟ - شبکه‌ما

قطعا این کار جادوست و حتی من در یکی از راز های شعبده بازی دیدمکهاین کار چگونه صورت می گیرد و به این صورت بود...

آیا این جادوست؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

قطعا این کار جادوست و حتی من در یکی از راز های شعبده بازی دیدمکهاین کار چگونه صورت می گیرد و به این صورت بود قسمتی را که مرد می خوابد سوراخ می کنند و در واقع می کنند و ابر می گذارند که با اس فشار مرد به زیر زمین می رود کمی و اصلا به او ضربه ای وارد نمی شود که اگر چنین نبود که تا به حال فشار آن کار حداقل یک خراش و یا خون حتی کوچک روی بدن این بدلکار حرفه ای ایجاد می شد و قطعا خراشهایی بدنش داشت و یا حتی کوفتگی که به این سرعت درد را یادش نرود که حتی هیچ قسمتی از بدنش نیز نمی شکند که این خود یک معجزست!

شعبده ها و جادوها همه آنها می تواند حقه و کلک باشد برای کسانی که این کار را ماهرانه بلدند و دوست دارند که خودشان را نشان دهند و حتی در زمان های قدیم و زمان حضرت موسی نیز شعبده بازانی وجود داشتند که با وی رقابت می کردند و همه این کارها با سرعت عمل بالا و تمرین زیاد میسر است