بغل کردن شیر و انسان - شبکه‌ما

گاهی حیوانات ترسناک و درنده و وحشی احساساتشان خیلی بیشتر از انسان هاست که همه این احساسات با محبت به وجود می اید و در...

بغل کردن شیر و انسان

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاهی حیوانات ترسناک و درنده و وحشی احساساتشان خیلی بیشتر از انسان هاست که همه این احساسات با محبت به وجود می اید و در واقع محبت می تواند یک شیر را نیز رام کند و با محبت کند که این کار بسیار جالب است که در این ویدیو یک شیر وقتی قفسش باز می شود سریع بر بغل مردی می رود که ظاهرا قبلا او را می شناخته و از تنهایی به این مرد محبت می کند

چه بسیارند افرادی که این حیوانات را از محل زندگیشان می اورند و در قفس ها نگه می دارند و گاهی از روی گرسنگی این حیوانات می میرند و یا در باغ وحش مشهد که اخرین بار بودم انگاری همه حیوانات افسردگی گرفته بودند و اصلا حوصله بازی نداشتند و از کارهای انسان ها خسته شده بودند و انقدر به این حیوانات غذا نداده بودند که هرچی مردم بهشان می دادند می خورند که چقدر خوب می شد که بجای دکه که برای انسان ها در باغ وحش درست کرده بودند غذای حیوانات را می فروختند تا هرکس به نوعی به انها کمک کند