مردی که ۱7 همسر و ۸۴ فرزند دارد - شبکه‌ما

مردی که 17 همسر و 84 فرزند دارد را در این ویدیو داریم که با وی مصاحبه می شود که مصاحبه کننده امریکایی و یا...

مردی که ۱7 همسر و ۸۴ فرزند دارد

دسته بندی ها:
توضیحات:

مردی که 17 همسر و 84 فرزند دارد را در این ویدیو داریم که با وی مصاحبه می شود که مصاحبه کننده امریکایی و یا انگلیسی است که می گوید من فقط یک زن دارم و این مرد عربی که 17 زن دارد به او می خندد که واقععا جای تاسف دارد !که اسم های کودکان او محمد.علی .عبدالله .سحر و حسین و هلن و غیره هستند که جالب بودنش اینجاست که دیگر هر اسمی که دوست دارند سر بچه هایشان می گذارند و سر این موضوع با هم دعوا ندارند !و در خانه ای زندگی می کنند که 7 اتاق دارد که از زن اولش 25 بچه دارد

در این مورد که چگونه اسم های کودکانتان را یاد می گیر ید می گوید در حقیقت من همه ام ها را یاد نمی گیرم و وقتی قیافه ان ها را ببینیم اکثرا اسم هایشان یادم می اید و واقعا هدف وی که حتی اسم کودکان خود را نمی داند چیست و اینده این کودکان چه می شود و این زن ها چرا زن وی شده اند .حتما فرد پولداری است!