مینای سخنگو - شبکه‌ما

مینای موجود در این ویدیو خیلی بامزه سخن می گوید و سخنانی مانند گلم.مینا.

مینای سخنگو

دسته بندی ها:
توضیحات:

مینای موجود در این ویدیو خیلی بامزه سخن می گوید و سخنانی مانند گلم.مینا.کی بود و جیگر را خیلی بامزه و شبیه ادم اهنی های می گوید و دورت بگردم و سلام و  و کلی حرف های دیگر می زند و جالب تر اینکه بعضی از کلمات را اکویی می کند J

یاد دادن کلمات به پرنده ها کار اسانی است که این کار صبر و حوصله می خواهد که گاهی با قرار دادن اینه روبروی پرنده ها به انها یاد می دهند و گاهی نیز با تکرار فراوان که بعد از یاد گرفتن بسیار جالب و شیرین می شود مخصوصا اگر کلمات خوبی بهشان یاد بدهیم

پرنده هایی مانند طوطی و مرغ مینا و عروس که نوعی طوطی است زودتر از بقیه پرنده ها یاد می گیرند و هرچه بیشتر در اطرافشان تکرار شود را تکرار می کند مانند خنده یا گریه کودک و یا حتی در یک رستوران دیدیم که پرنده ای که کاسکو بود صدای طنگ تلفن را در می اورد جوری که صاحبش نیز شک می کرد تلفن هست یا پرنده که این چیزها زیاد وجود دارد