هندونه خوری جدید - شبکه‌ما

این کودکان که از ی سوراخ ایجاد شده در هندوانه لذت می برند و دست خود را تا ارنج و حتی تا شانه فرو می...

هندونه خوری جدید

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کودکان که از ی سوراخ ایجاد شده در هندوانه لذت می برند و دست خود را تا ارنج و حتی تا شانه فرو می کنند تا مشتی از هندوانه قسمتشان شود نیز راهی خوب است برای علاقه مند کردن کودکان به خوردن میوه که نیست که کودکان کنجکاو هستند و از انجایی که دو نفری هستند با هم رقابت می کنند

سوالی که پیش می اید این است که این کودکان از ابتدای هندوانه به همین شکل خورده اند و اکنون دست خود را تا شانه در هندوانه فرو می کنند!؟ که اگر چنین باشد به نظر می اید خیلی خورده اند که گمان نمی کنم این چنین باشد چون کماکان کم هسته در اورده ان و لباس هایشان زیاد کثیف نشده است و گرچه کودکان هندوانه را با تخم هندوانه با هم قورت می دهند در هر حال بسیار بامزه است

جالبتر اینکه این کودکان خیلی خشن هستند  و در واقع هیچ حسی از خودشان نشان نمی دهند و همواره با اخم و معمولی این هندوانه را می خورند و از خنده فیلمبردار نیز خنده شان نمی گیرد