پسر اهن ربایی - شبکه‌ما

این پسر بچه که یک روز تلویزیون می بیند و می بیند که پسری 3 قاشق را به بدن خود می گیرد و این قاشق...

پسر اهن ربایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این پسر بچه که یک روز تلویزیون می بیند و می بیند که پسری 3 قاشق را به بدن خود می گیرد و این قاشق ها مانند اهن ربا به بدن او می چسبند و وقتی او می خواسته این کار را انجام دهد ابتدا خانواده اش مانعش می شدند و می گفتند که قاشق ها کثیف می شوند و این پسر یواشکی در اتاقش می رود با تعدادی قاشق تا این تست را روی خودش انجام دهد و می بیند که واقعا قاشق ها به بدن او می چسید که تا به حال پیش هیچ دکتری نرفته اند که علت این استعداد را کشف کنند

وی می گوید که با تمرین و تمرکز قدرت این اهنربا بیشتر می شود طوری که می تواند یک اتو را نیز به بدن خودش بچسباند و وی می تواند 48 قاشق را به بدن خود بچسباند در حالی که بیشترین رکورد برای مردی بوده با 53 رکورد که اگر این کودک کمی بدنش بزرگتر شود می تواند به راحتی رکورد کینس را بشکند که این اهنربایی فقط از شکم به بالای او هست که حتی صورت را شامل می شود