دندانساز سیار! - شبکه‌ما

این دندان ساز سیار می گوید که فرق دندان پزشکی ها با هم فقط قیمت انها و صندلی های متفاوت و دستگاههای مختلف انهاست آنهاست...

دندانساز سیار!

دسته بندی ها:
توضیحات:

این دندان ساز سیار می گوید که فرق دندان پزشکی ها با هم فقط قیمت انها و صندلی های متفاوت و دستگاههای مختلف انهاست آنهاست که می گوید من این دندون پزشکی سیار را برای کسانی که وصع مالی کمتری دارند راه انداخته ام که این کار همانطور که در فیلم میبینیم بسیار کثیف و پر از مگس  است و ممکن است هزاران بیماری دیگر نیز ادم با مراجعه به این دندون ساز بگیرد که این فرد در پاکستان است و پاکستانی می باشد که خیلی هم اعتماد به نفس دارد و ظاهرا کارش نیز خوب است

او می گوید ما این کار را بار ها و بارها انجام داده ایم و تجربه های فراوانی داریم و حتی می توانیم خیلی سریعتر از دکتر ها این کار را انجام دهیم که می گوید خیلی ها می ایند که می خواهند به قطار برسند و ما سریع برای انها دندان می سازیم با قیمت خیلی پایین که هم برای انها به صرفه است و هم ما یک در امدی خواهیم داشت که ما سیار هستیم و هرجا بخواهند ما می رویم