تلویزیون مدرن اتاق خواب - شبکه‌ما

امروزه جهان رو به پیشرفت هست و همه جاهای سبز خراب می شود تا خانه هایی برای انسان ها بوجود بیاید چون روز به روز...

تلویزیون مدرن اتاق خواب

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه جهان رو به پیشرفت هست و همه جاهای سبز خراب می شود تا خانه هایی برای انسان ها بوجود بیاید چون روز به روز این جمعیت در حال پیشرفت و زیاد شدن است که این زیاد شدن ها باعث می شود که احتیاخ به خانه پیدا کنند برای زندگی و به همین دلیل روز به روز اپارتمان ها بیشتر می شود و شیک تر و منتها به دلیل گران شدن و کمبود جا این اپارتمان ها کوچکتر می شوند

و این کوچک تر شدن ها باعث می شود محصولاتی ساخته شوند که در این اپارتمان های کوچک جا بگیرند و چند کاربردی باشند باشند به طوری که از یک تخت به عنوان مبل هم استفاده می کنند و از یک کمد به عنوان میز و از یک میز نیز به عنوان میز کامپیوتر و غیره

در این جا از یک تلویزیون هوشمند و شیک استفاده می شود که تا می شود با یک کنترل و حتی به هر سمتی که بخواهیم می چرخد و در اخر نیز با یک دکمه خاموش می شود و دوباره توسط اهرم هایی که دارد به زیر تخت می رود