بدشانسی ها - شبکه‌ما

این صحنه های تاسف برانگیز بیشتر در رابطه با ماشین هاست که وقتی در را باز می کنیم بدون اینکه به اطراف نگاه کنیم باعث...

بدشانسی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

این صحنه های تاسف برانگیز بیشتر در رابطه با ماشین هاست که وقتی در را باز می کنیم بدون اینکه به اطراف نگاه کنیم باعث می شویم که یک ماشین بیاید و به در بزند و در کامل کنده شود و یک تصادف خیلی شیک داشته باشیم و یا حتی زمانی که ماشین را در سربالایی و یا سرپایینی پارک می کنیم و یک دفعه پیاده می شویم ماشین برای خودش راه می افتد و با سرعت می رود و یا موقعی که سس نمی اید و اخرش هست و با ضربه به آن می زنیم که یا به  لباس خودمان و یابه  لباس اطراف یان می ریزد

و یا حتی وقتی کولر را درست می کنید از دستتان بیفتد و جالبتر اینکه زیر آنجا یک ماشین شیک و گران قیمت باشد که کولر هم مستقیم روی آن بیفتد و یا موقع اسپری کردن رنگ به هزاران جا بپاشد و یا موقعی که حواستان نباشد در مخلوط کن را بذارید و و آن را روشن کنید و هزاران کارهای دیگر که اصلا خوب نیست ولی بعدها شاید باعث خنده شود