امن ترین جای دنیا - شبکه‌ما

اغوش مادر همیشه امن ترین جای دنیاست چه بهتر از اینکه در بغل کسی باشیم که ما ره به سختی به این دنیا اورده و...

امن ترین جای دنیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

اغوش مادر همیشه امن ترین جای دنیاست چه بهتر از اینکه در بغل کسی باشیم که ما ره به سختی به این دنیا اورده و به ما ارامش می دهد که این کودک را وقتی از کنار مادرش جدا می کنند گریه می کند و وقتی می گذارند کنار مادرش ارام می شود و دست های خود را روی صورت مادرش می گذارد که این ویدیو خیلی زیبا و تاثیر گذار است

از عشق مادر و فرزند به هم صحبت می کند و این عشق را حتی در نوزاد یک روزه نیز می توان دید و به همین دلیل است که می گویند بهشت زیر پای مادران است و هیچ کس مادر انسان نمی شود چون واقعا برای به وجود امدن ما زحمت کشیده اند و ما او را هر شب بیدار می کنیم که با بیماری هایمان و یا تشنگی و گرسنگی هایمان و یا حتی خواب های ترسناک و خیلی دلیل های دیگر در همه حال و همه موقعیت های زندگی مان همیشه به مادر پناه می بریم چون او همیشه به ما از روی محبت و عشق کاری را می کوید و عشق می ورزد