بادی چرخش مجانی - شبکه‌ما

تفریحات جزو چیزهایی است که هر انسان نیاز دارد ولی نه اینکه این تفریحات با جان و روح انسان بازی کند که .

بادی چرخش مجانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

تفریحات جزو چیزهایی است که هر انسان نیاز دارد ولی نه اینکه این تفریحات با جان و روح انسان بازی کند که .درسته که امروزه خیلی از بازی ها گران شده ولی این کارگر خارجی کاری می کند که این خرج ها خیلی ازران و به نوعی مجانی برایش تمام شود که این کارگر ساختمانی با یک جرثقیل خودش را بسته و محکم هم بسته که خطر نداشته باشد ولی این تفریحی است که ممکن است به ساختمان های اطراف اثابت کند که در حین بازی و هیجان کلاه ایمنی نیز همچنان بر سر خود دارد!

این کار به هیچ کس توصیه نمی شود و خواهشا این کار را انجام ندهید که اصلا نه تنها هیجان ندارد و لذت نمی برید و ممکن است جرثقیل یکدفعه خراب شود و به سرعت بچرخد و یا ز ن بالا بیفتید و یا حتی سرعت زیاد باشد و به اطراف برخورد کنید و یا حتی طناب پاره شود و خیلی اتفاق های خطرناک  دیگر که اصلا به هیجان این کار نمی ارزد و می توانید با کمی خرج کردن دو چندان این تفریح را در خود ایجاد کنید و به شهربازی بروید