قران خوانی بامزه یک کودک - شبکه‌ما

کودکی که در این ویدیو خواهید دید با اینکه کامل هنوز صحبت کردن را بلد نیست ولی سوره حمد را بسیار زیبا و بامزه و...

قران خوانی بامزه یک کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودکی که در این ویدیو خواهید دید با اینکه کامل هنوز صحبت کردن را بلد نیست ولی سوره حمد را بسیار زیبا و بامزه و با همان لهجه کودکی می خواند که خیلی از والدین بجای اینکه این لغات خوب را به کودکانشان یاد بدهند فقط حرف های بد و ناسزا یاد می دهند و این کودککان این ها را در حضور جع اعلام می کنند و به خنده همگان نیز در اخر کشیده می شود که این کار اصلا خوب نیست که حتی والدینی که هنوز با هم مشکل دارند نباید بگذارند تا بچه دار شوند و در حضور این کودکان دعوا را ادامه دهند که این اواخر بدی خواهد داشت و کودک از این کار خیلی ناراحت خواهد شد و در زندگی او تاثیر خواهد گذاشت

کودکانی هستند که از ابتدا قران را می اموزند و این قران در زندگی انها تاثیر فراوانی خواهد گذاشت که قران بخشی از زندگی انها می شود و به خدا نزدیکتر می شوند و از خدا می ترسند و این باعث می شود که انها در زندگی خیلی موفق از افراد دیگر باشند 


  • EDGE
    EDGE |

    زیباترین سوت قرآن بود