طنز نیم وجبی - شبکه‌ما

این نام برای همه ما اشناست چون ما نیز موقعی بود که نیم وجبی بودیم که وقتایی که تو خلوت بودن خودمان به عکس هایمان...

طنز نیم وجبی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این نام برای همه ما اشناست چون ما نیز موقعی بود که نیم وجبی بودیم که وقتایی که تو خلوت بودن خودمان به عکس هایمان نگاه می کنیم و گاهی باورمان نمی شود که چقدر زود بزرگ شدیم همان زمان هایی که در خانه هیچ کاری بجز خرده فرمایش ها نداشتیم و تخس و شیطون بودیم و وقتی می نشستیم یا می خوابیدیم همه کیف می کردند و می گفتند آخیش

شیشه ها را می شکستیم و زنگ می زدیم و در می رفتیم و اتش به پا می کردیم که خیلی ها نیز بودند که واقعا از دیوار راست بالا می رفتند و عده ای نیز همیشه خجالتی و ساکت بودند که همیشه هم سرشان کلاه می رفت وو خیلی ها الان بزرگ شدند و دوست دارند به دوران کودکی خود بر گردند که این ویدیو گوشه هایی از شیطنت های کودکی را نشان می دهد و آن را به صورت طنز بیان کرده که یاد نیم وجبی خودمان می افتیم همان وقتا که هیچ کس از دستمان اسایش نداشته و خیلی شر و شیطون بودیم ولی عوضش دلمان پاک بود