دوچرخه سوار خوش شانس - شبکه‌ما

نمی توان گفت خوش شانسی و یا قسمت و یا میتوان گفت که این دوچرخه سوار در جایی حتما خوبی کرده که این گونه نتیجه...

دوچرخه سوار خوش شانس

دسته بندی ها:
توضیحات:

نمی توان گفت خوش شانسی و یا قسمت و یا میتوان گفت که این دوچرخه سوار در جایی حتما خوبی کرده که این گونه نتیجه رو می بیند و هنوز عمرش به دنیا باقیست که در این ویدیو یک تصادفی را می  بینیم که یک تریلی با یک سواری تصادف می کند و یک دوچرخه ای نیز این وسط دوچرخه اش له می شود و خودش زیر تریلی می رود ولی هیچی نمی شود و در حالی که فقط دوچرخه اش داغون می شود و دو مااشین هم تصادف بدی می کنند و هر دو چپ می کنند که این نیز یکی دیگر از رعایت نکردن قانون  و حق تقدم می باشد

حوادث رانندگی یکی از بدترین تصادف هاست که همیشه به دلیل سرعت زیاد و بی توجهی هاست و به همین دلیل بسیار خساارات زیادی را در بر خواهد گرفت که هر سال این تصادفات متاسفانه بیشتر می شود و محتمل ناراحتی ها و پشیمانی هایی می شود که همیشه همه افراد فکر می کنند که این تصادفات فقط برای دیگران اتفاق می افتد و به همین دلیل احیاط نمی کنند