کلیپ طنز کنکور دخترها و پسرها - شبکه‌ما

در خبر ها امده بود که میزان موفقیت دختر خانوم ها در ازمون های داخل دانشگاه 1.

کلیپ طنز کنکور دخترها و پسرها

دسته بندی ها:
توضیحات:

در خبر ها امده بود که میزان موفقیت دختر خانوم ها در ازمون های داخل دانشگاه 1.8 دهم پسرها در همان ازمون هاست در همین حال به فیلم محرمانه مربوطه که به دست ما رسیده استتوجه کنید

تصور بفرمایبد که در دانشکده دختر خانوم ها یک امتحان خیلی مهم در حال برگزاری است که همه سرشان به ورقه های خودشان هست و دارند تند تند جواب ها را می نویسند که به شدت و دقت و سرعت و ظرافت جواب ها را می نویسند و چقدر ساکت و ارام و منظم که ادم لذت می برد که بعد از دوساعت هم چنان می نویسند که ناظر امتحانات خیلی راحت و با چشمان تیز بین هستند

اما در دانشگاه پسران که با شمارش استاد برکه ها را بر می دارند و شروع می کنند که همش حواسشان این طرفو آن طرف هستند که بیچاره این ناظر امتحانا نمی داند حواسش به کجا و کی باشد که بعد می گویند که چرا دختران این درس و دانشگاه برایشان مهم تر است و بهتر یاد می گیرند و همیشه موفق تر هستند