تفسییر من در اوردی سعدی از این کودک - شبکه‌ما

این کودک که خودش علاقه نشان می دهد که کتاب سعدی را معنی کند و مادرش می خواند تا کودک پسرشمعنی کند Jکه بسیار جالب...

تفسییر من در اوردی سعدی از این کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کودک که خودش علاقه نشان می دهد که کتاب سعدی را معنی کند و مادرش می خواند تا کودک پسرشمعنی کند Jکه بسیار جالب هست و این کودک به هیچ وجه کم نمی اورد و می توان در جاهایی که کم می اوریم از تفسیر های این کوچولو استفاده کنیم و پیشرفت خود را کم کم ببینیم !

مادر می خواند که به حدیث در نیایی که لبت شکر نریزد که این یچه تفسیر می کند که بعنی دلت درد نگیرد که لازم باشد شکر توی لیوان و کاسه بریزید

مادر دوباره می خواند که ز پی تو هیچ مرغی نپرد که پر نریزد که این پسر کوچولو چنین تفسیر می کند که یک مرغی مرغی نپرد که پرش روی فرش و اینا بریزد که معلوم میشود که این کودک واقعا به حرفای مادرش گوش می دهد و هیچی می گوید نیز مربوط به ان تفسیر می کند

سعدی می گوید هشیار کسی باید که از عشق بپرهیزد و در این مورد نیز کودک می گوید که معنیش چنین است که یکی باید از عشق بپرد بالا !