سوتی فجیح مجری تلویزیون - شبکه‌ما

این مجری که ابتدا با یک شعر میخواهد برنامه خود را شروع کند می گوید که بسیم الله الرحمن رحیم و سپس می گوید که...

سوتی فجیح مجری تلویزیون

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مجری که ابتدا با یک شعر میخواهد برنامه خود را شروع کند می گوید که بسیم الله الرحمن رحیم و سپس می گوید که صاحب سخنی که بر سخن آگاه است و این جمله را 4 بار تکرار می کند چون اصلا یادش رفته بقیش چی است و از جیب کت و شلوار خود یک کاغذی را بعد از گشتن پیدا می کند و تازه می فهمد که ادامه شعر چی بود و جالب این جاست که اصلا به روی خودش نمی اورد و خیلی با اعتماد به نفس به ادامه برنامه ما را دعوت می کند

مگر این طور نبود که یهک تلویزیون کوچک روبروی انها قرار می دهند و انها از روی ان تلویزیون به خواندن ادامه می دهند و بر طبق آن حرف می زنند و یا این برنامه خییلی قدیمی است که فکر نمیکنم و یا هنوز این تکنولوژی در این شبکه نیامده است و مجری فراموشکاری را نیز به برنامه دعوت کرده اند که حالا خدارو شکر کاغذ را در جیبش پیدا کرد وگرنه با این غرور مجری خیلی سوتی بزرکتر و بیشتر ضایع می شد