زورگیرانی که اعدام شدند - شبکه‌ما

این زورگیران که دو موتوری هستند که در هر موتور دو نفر هستند و در واقع 4 نفر با هم شریک هستند که از موتور...

زورگیرانی که اعدام شدند

دسته بندی ها:
توضیحات:

این زورگیران که دو موتوری هستند که در هر موتور دو نفر هستند و در واقع 4 نفر با هم شریک هستند که از موتور یک نفر پیاده می شود در منطقه شلوغ تهران و شروع به زورگیری می کنند و همه آنها ماسک بر صورت خود زده اند که همه فکر می کنند بر اساس الودگی هواست منتها در اصل بر اساس پوشاندن صورت آنها صورت می گیرد و قصد دارند که کت و کیف یک جوان را بگیرند که این جوان در ابتدا کمی مقاومت می کند

این زور گیرها نیز با ترساندن او با قمه کت او را در می اورند و در این وسط عابران دیگر نیز هستند که از ترس فقط نگاه می کنند و هیچ کار دیگه ای حتی تماس با پلیس را انجام نمی دهند و گرچه تا پلیس بیاید نیز کار از کار گذشته و در اخر با قمه یک خط بر روی صورت این جوان می اندازند که زمین گیر شود و نتواند دنبال آن ها برود

کسی هم که سوار موتور است ماشین هایی را که می ایستند را تهدید می کند و می گوید که بروند