واکنش سگ در برابر دعوای مادر و فرزند - شبکه‌ما

این مادر که وانمود می کند می خواهد کودک خود را بزند توسط سگ ها مانع این کار می شود و سگ ها نمی گذارند...

واکنش سگ در برابر دعوای مادر و فرزند

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مادر که وانمود می کند می خواهد کودک خود را بزند توسط سگ ها مانع این کار می شود و سگ ها نمی گذارند که این مادر کودک خود را به این روش و با دمپایی کتک بزند و تربیت کند

چه بسا خانواده هایی وجود دارند که هنوز نمی دانند چگونه فرزندان خود را تربیت کنند و فکر می کنند که با زدن این کودان درست می شوند که نمی دانند بهترین راه برای تربیت کودکان حرف زدن و متقاعد کردن آنهاست و نه دعوا و زدن آنها که بدترین روش تربیت است که نه تنها خوب نمی شوند بلکه بدتر نیز می شوند

حیوانات نیز این روزها می دانند که زدن اصلا خوب کاری نیست و همیشه مانع این رفتار ها می شوند و حالا در این ویدیو به نظر می اید که این مادر و فرزند دارند فیلم بازی می کنند که با هم دعوا می کنند تا فیلم سگ ها را بگیرند و در شبکه ها پخش کنند که سگ چه موجود دل نازک و مهربان و با وفایی است که می توانیم رویشان حساب کنیم