درس خوندن ابادانی ها خخخخخخخخخ - شبکه‌ما

ابادانی ها بچه های بامعرفت و شارژ و خونگرم و مهربون هستند که کلا جنوب کشورمان همه این خصوصیات را دارند که این ها قبل...

درس خوندن ابادانی ها خخخخخخخخخ

دسته بندی ها:
توضیحات:

ابادانی ها بچه های بامعرفت و شارژ و خونگرم و مهربون هستند که کلا جنوب کشورمان همه این خصوصیات را دارند که این ها قبل از جنگ بسیار شاد بودند و همیشه در حال ساز و اواز و رقص بودند که خیلی ها می گویند به همین دلیل تو جنوب جنگ شد که اینها انقدر شاد بودند! که خدارو شکر الان هم شاد هستند و ما همه شهیدان را از این مردم غیور کشور داریم که بسیاری هنوز هم بابیماری به سر می برند و خیلی از مادران انها جنون گرفتند و افسردگی و خیلی مشکل ها برایشان به وجود امده

که این ها هم هن اکنون با رقص و اواز و اهنگ های خاص و شاد و همه پسند که حتی خارجی ها نیز جدیدا در کنسرتشان از این ریتم بندری استفاده کردند و همه این اهنگ ها را دوست دارند استفاده می کنند که در این ویدیو نیز پسری هست که درسش را حفظ نمی شود ولی با اهنگ این شعر را حفظ می کند آن هم با ریتم بندری و نی انبون که خودش می نوازد با دهان خودش!